రాష్ట్రంలో ఈనెలలోనే కొవిడ్ కేసులు 11 శాతం పెరిగాయి. ఆక్సిజన్ అవసరాలకు.... సరఫరాకు పొంతన కుదరడంలేదు. రోజూ 250 ...
Telangana Faces Shortage of Medical Oxygen  Cylinders | Amid Rising COVID-19 Cases

Telangana Faces Shortage of Medical Oxygen Cylinders | Amid Rising COVID-19 Cases

  • 2021-04-18 17:40:07 26 days ago
  • Views 4,101
49
Shared

Telangana Faces Shortage of Medical Oxygen Cylinders | Amid Rising COVID-19 Cases

Telangana Faces Shortage of Medical Oxygen Cylinders | Amid Rising COVID-19 Cases

Telangana Faces Shortage of Medical Oxygen Cylinders | Amid Rising COVID-19 Cases

Telangana Faces Shortage of Medical Oxygen Cylinders | Amid Rising COVID-19 Cases
Telangana Faces Shortage of Medical Oxygen Cylinders | Amid Rising COVID-19 Cases

Ads Links by Easy Branches
Play online games for free at games.easybranches.com

Guest Post Services www.easybranches.com/contribute

What you think about this story?
Telangana Faces Shortage of Medical Oxygen Cylinders | Amid Rising COVID-19 Cases